ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

2013-11-19 14:22

Σταθερά ανερχόμενη πορεία για την ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ το εννεάμηνο 2013

orizonΣύμφωνα με τα στοιχεία του εννεαμήνου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2013 η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ συνέχισε την ανερχόμενη πορεία της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία σημείωσε:

1) Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά ποσοστό 69,49% στο 1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,59 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012,

2) Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων σε ποσοστό 66,37% στα 9,35 εκατ. ευρώ, έναντι 5,62 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012,

3) Καθαρή Θέση στα 24,5 εκατ. ευρώ, (Δ.Λ.Π.),

 

4) Σύνολο Ενεργητικού στα 38,19 εκατ. ευρώ,

5) Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 28,79% στα 10,87 εκατ. ευρώ, έναντι 8,44 εκατ. ευρώ του εννιαμήνου του 2012,

6) Θετικά εξελισσόμενα Combined loss ratio των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών και του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων,

7) Υψηλούς Δείκτες Ρευστότητας και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά,

8) Το χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο στο τομέα των επενδύσεων υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Solvency II, με διάρθρωση που αποτελείται από υπερεθνικά ομόλογα πιστοληπτικής αξιολόγησης ΑΑΑ σε ποσοστό 44,38%, ομολογίες πολυεθνικών επιχειρήσεων με έδρες στην Ευρώπη και την Αμερική σε ποσοστό 32,53% με πιστοληπτική αξιολόγηση από Α+ έως ΑΑ+ καθώς και μετοχές εσωτερικού-εξωτερικού σε ποσοστό 20%.

Επιπρόσθετα η εταιρεία ανακοινώνει ότι δεν υπάρχουν καταθέσεις ή επενδύσεις της Εταιρείας στη Κύπρο.

Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ για το 2014 στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής κατά 15-20% και διατήρηση της κερδοφορίας της σε ικανοποιητικό επίπεδο.